Последно актуализиране :
18/04/2024
Невролептик   Droperidol  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Blofop Колумбия
Dehidrobenzoperidol Португалия
Dehidrobenzperidol Австрия, Белгия, Дания, Люксенбург, Обединени арабски емирства, Финландия, Холандия
Diprivan Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, Канада, Саудитска Арабия, Франция, Чили
Disoprivan Германия
Dridol Швеция
Droleptan Австралия, нова Зеландия, Франция
Droperidol Канада, Перу, Съединени Американски щати / САЩ, Унгария, Франция, Чили
Fresofol Аржентина
Gobbifol Аржентина
Inapsine Съединени Американски щати / САЩ
Profol Аржентина
Propofol Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, Канада, Колумбия, Чили
Recofol Саудитска Арабия
Sintodian Италия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Droperidol     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,02 mg/ml 27°C Светлина
10 Ден
1187

Стъкло Ринтер лактат 0,02 mg/ml 27°C Светлина
7 Ден
1187

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,02 mg/ml 27°C Светлина
7 Ден
1187

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0,18 mg/ml 20°C-25°C Светлина
14 Ден
1968
Степен на доказаност D

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0.625 mg/ml 23-27°C Защита от светлина
180 Ден
3207
Степен на доказаност A


  Mentions Légales