Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Neuroleptikum   Droperidol  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Blofop Kolumbia
Dehidrobenzoperidol Portugalsko
Dehidrobenzperidol Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Spojené arabské emiráty
Diprivan Argentína, Austrália, Belgicko, Čile, Francúzsko, Kanada, Rakúsko, Saudská Arábia
Disoprivan Nemecko
Dridol Švédsko
Droleptan Austrália, Francúzsko, Nový Zéland
Droperidol Čile, Francúzsko, Kanada, Maďarsko, Peru, Spojené štáty Americké
Fresofol Argentína
Gobbifol Argentína
Inapsine Spojené štáty Americké
Profol Argentína
Propofol Argentína, Austrália, Belgicko, Čile, Kanada, Kolumbia, Rakúsko
Recofol Saudská Arábia
Sintodian Taliansko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Droperidol     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,02 mg/ml 27°C Za svetla
10 Dní
1187

Sklo Ringerov laktátový roztok 0,02 mg/ml 27°C Za svetla
7 Dní
1187

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,02 mg/ml 27°C Za svetla
7 Dní
1187

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,18 mg/ml 20°C-25°C Za svetla
14 Dní
1968
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0.625 mg/ml 23-27°C Chránené pred svetlom
180 Dní
3207
Úroveň dôkazov A


  Mentions Légales