Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Kardiotonikum   Digoxin  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Cardixin Egypt
Celoxin India
Digibind Austrália, Fínsko, Nový Zéland, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Digocard Argentína
Digosin Japonsko
Digossina Taliansko
Digoxin Argentína, Fínsko, Irán, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty Americké, Švédsko, Veľká Británia
Digoxina Argentína, Čile, Ekvádor, Peru, Španielsko, Venezuela
Digoxine Francúzsko, Grécko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko
Dixin India
Geoxin India
Gonet Mexiko
Lanacrist Švédsko
Lanibos Saudská Arábia
Lanicor Nemecko
Lanoxin Austrália, Belgicko, Čile, Egypt, Holandsko, Irán, Írsko, Luxembursko, Malajzia, Mexiko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Taliansko, Veľká Británia
Loxinan Mexiko

Faktory ovplyvňujúce stabilitu   Injekcia   Faktory ovplyvňujúce stabilitu : Digoxin        

  Mentions Légales