Posledná aktualizácia :
25/05/2022
Antibiotikum   Cefotiam  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Pansporin Japonsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Cefotiam     
žiadne údaje

  Mentions Légales