Poslední aktualizace :
25/05/2022
Antibiotikas   Cefotiam  
Įpurškimas
Tirpalų stabilumas Mišinių stabilumas Stabilumą lemiantys veiksniai Suderinamumas Leidimo būdai Bibliografija Pdf
   Cheminė sandara  

Prekinis pavadinimas   Prekinis pavadinimas     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Pansporin Japonija
Tirpalų stabilumas   Įpurškimas   Tirpalų stabilumas : Cefotiam     
Nėra duomenų

  Mentions Légales