Viimane versioon :
15/10/2021
Antibiootikum   Cefotiam  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Pansporin Jaapan
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Cefotiam     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales