Siste oppdatering :
16/01/2021
Antibiotika   Imipenem-Cilastatin / Relebactam  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Recarbrio Storbritannia, USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Imipenem-Cilastatin / Relebactam     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales