Последно актуализиране :
20/01/2021
Антибиотик   Imipenem-Cilastatin / Relebactam  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Recarbrio Великобритания, Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Imipenem-Cilastatin / Relebactam     
Няма данни

  Mentions Légales