Τελευταία ενημέρωση :
20/01/2021
Αντιβιοτικό   Imipenem-Cilastatin / Relebactam  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Recarbrio Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Imipenem-Cilastatin / Relebactam     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales