Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Diuretikum   Bumetanide  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bumelex Venezuela
Bumetanide Förenta Staterna
Burinex Belgien, Danmark, Egypten, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Norge, Österrike, Sverige
Diunide Egypten
Edemex Egypten
Miccil Mexiko
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Bumetanide     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,02 & 2 mg/ml 23°C-25°C Ljus
72 Timma
42
Evidensnivå B


  Mentions Légales