Poslední aktualizace :
21/02/2024
Diuretikum   Bumetanide  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Bumelex Venezuela
Bumetanide USA
Burinex Belgie, Dánsko, Egypt, Francie, Lucembursko, Malajsie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, ÿecko
Diunide Egypt
Edemex Egypt
Miccil Mexiko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Bumetanide     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,02 & 2 mg/ml 23°C-25°C SvÏtlo
72 Hodina
42
Úroveň zkoušky B


  Mentions Légales