Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Diuretikum   Bumetanide  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bumelex Venezuela
Bumetanide Spojené štáty Americké
Burinex Belgicko, Dánsko, Egypt, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malajzia, Nórsko, Rakúsko, Švédsko
Diunide Egypt
Edemex Egypt
Miccil Mexiko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Bumetanide     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,02 & 2 mg/ml 23°C-25°C Za svetla
72 Hodín
42
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales