Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 709  
Typ : tidningen

forskargrupper : Hanover - Mary Hitchcock Memorial Hospital, Dartmouth Medical School
Författare : Seitz DJ, Archambault JR, Brinck-Johnsen T.
Titel : Stability of tobramycin sulfate in plastic syringes.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 37: 1614-1615. 1980

Evidensgrad : 
Biologisk analys
fysikalisk stabilitet : 
kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 95% av den initiala koncentrationen
andra metoder : 
Kommentarer : 
Ingen visuell undersökning
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter

Förteckning över substanser
injektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 40 mg/ml 25°C Ej angiven
60 Dag
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
60 Dag

  Mentions Légales