Laatste update :
26/09/2023
Literatuur   Literatuur 709  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Hanover - Mary Hitchcock Memorial Hospital, Dartmouth Medical School
Auteur : Seitz DJ, Archambault JR, Brinck-Johnsen T.
Titel : Stability of tobramycin sulfate in plastic syringes.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 37: 1614-1615. 1980

Niveau van bewijs : 
Biologische analyse
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
Stabiliteit gedefinieerd als 95% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
Reacties : 
Geen visuele inspectie
Geen toelichting op de afbraakproducten

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelTobramycin sulfate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Water voor injectie 40 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
60 Dag
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Water voor injectie 40 mg/ml 4°C Buiten invloed van licht
60 Dag

  Mentions Légales