Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 709  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Hanover - Mary Hitchcock Memorial Hospital, Dartmouth Medical School
Автори : Seitz DJ, Archambault JR, Brinck-Johnsen T.
Заглавие : Stability of tobramycin sulfate in plastic syringes.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 37: 1614-1615. 1980

Ниво на доказателства : 
Биологичен анализ
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Няма визуална проверка
Няма коментари за продуктите на разграждането

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
60 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
60 Ден

  Mentions Légales