Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 644  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Συγγραφείς : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
τίτλος : Compatibility of clindamycin phosphate with aztreonam in polypropylene syringes and with cefoperazone sodium, cefonicid sodium, and cefuroxime sodium in partial-fill glass bottles.
αριθμός : Drug Intell Clin Pharm ; 22: 54-57. 1988

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
Σύμφωνος 200 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 60 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
ΕνέσιμοCefonicid sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 12 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefoperazone sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 12 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefuroxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 15 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
Σύμφωνος 15 mg/ml + ΕνέσιμοClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοClindamycin phosphate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 60 mg/ml 25°C Φως
48 Ώρα
Σύμφωνος 60 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 200 mg/ml + Χλωριούχο νάτριο 0,9%
Σύμφωνος 12 mg/ml + ΕνέσιμοCefonicid sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 12 mg/ml + ΕνέσιμοCefoperazone sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 9 mg/ml + ΕνέσιμοCefuroxime sodium 15 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σταθερότητα σε μίγματα
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 12 mg/ml
Ενέσιμο Cefoperazone sodium 20 mg/ml
48 Ώρα
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 12 mg/ml
Ενέσιμο Cefonicid sodium 10 mg/ml
48 Ώρα
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Ενέσιμο Cefuroxime sodium 15 mg/ml
48 Ώρα
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25°C Φως
Ενέσιμο Clindamycin phosphate 60 mg/ml
Ενέσιμο Aztreonam 200 mg/ml
48 Ώρα

  Mentions Légales