Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 585  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Houston - University of Houston, College of Pharmacy
Författare : Das Gupta V, Bethea C, Dela Torre M.
Titel : Chemical stabilities of cefaperazone sodium and ceftazidime in 5% dextrose and 0.9% sodium chloride injections.
Hänvisningar : J Clin Pharm Ther ; 13: 199-205. 1988

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter

Förteckning över substanser
InjektionCefoperazone sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml -10°C Skyddas från ljus
96 Dag
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml 25°C Ej angiven
8 Dag
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
80 Dag
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Lösningsmedel Natriumklorid 0,9 % Orsakar Ökad stabilitet
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml -10°C Skyddas från ljus
90 Dag

  Mentions Légales