Laatste update :
28/02/2024
Literatuur   Literatuur 585  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Houston - University of Houston, College of Pharmacy
Auteur : Das Gupta V, Bethea C, Dela Torre M.
Titel : Chemical stabilities of cefaperazone sodium and ceftazidime in 5% dextrose and 0.9% sodium chloride injections.
Nummer : J Clin Pharm Ther ; 13: 199-205. 1988

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 
Geen toelichting op de afbraakproducten

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelCefoperazone sodium Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml -10°C Buiten invloed van licht
96 Dag
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
8 Dag
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml 5°C Buiten invloed van licht
80 Dag
Injecteerbaar geneesmiddelCeftazidime Antibioticum
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Oplosmiddel Natriumchloride 0,9% Veroorzaakt Grotere stabiliteit
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml -10°C Buiten invloed van licht
90 Dag

  Mentions Légales