Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 581  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Författare : Carone SM, Bornstein M, Coleman DL, Thomas PN, Boylan JC.
Titel : Stability of frozen solutions of cefazolin sodium.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 33: 639-641. 1976

Evidensgrad : 
Biologisk analys
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Turbidimetri 
Kemisk stabilitet : 
Tunnskiktskromatografi
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 400 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
182 Dag
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 400 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
182 Dag
Lösningars stabilitet Glas Glukos 5 % 5 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
182 Dag

  Mentions Légales