Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 581  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Autori : Carone SM, Bornstein M, Coleman DL, Thomas PN, Boylan JC.
Titul : Stability of frozen solutions of cefazolin sodium.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 33: 639-641. 1976

Úroveň dôkazu : 
Biologická analýza
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Tenkovrstvová chromatografia
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu 400 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
182 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 400 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
182 Dní
Stabilita roztokov Sklo 5% glukóza 5 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
182 Dní

  Mentions Légales