Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4701  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1080/10837450.2016.1265557

Ερευνητικές ομάδες : Irvine - Spectrum Pharmaceuticals Inc., Irvine, CA
Συγγραφείς : Singh R, Chen J, Miller T, Bergren M, Mallik R.
τίτλος : Solution stability of Captisol-stabilized melphalan (Evomela) versus Propylene glycol-based melphalan hydrochloride injection.
αριθμός : Pharm Dev Technol ; 23, 10: 1024-1029. 2018

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMelphalan φάρμακο κατά του καρκίνου
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συγκέντρωση Μείωση της συγκέντρωσης Προκαλεί Μείωση της σταθερότητας
ΕνέσιμοMelphalan captisol φάρμακο κατά του καρκίνου
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συγκέντρωση Μείωση της συγκέντρωσης Προκαλεί Μείωση της σταθερότητας

  Mentions Légales