Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4701  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1080/10837450.2016.1265557

Изследователски екипи : Irvine - Spectrum Pharmaceuticals Inc., Irvine, CA
Автори : Singh R, Chen J, Miller T, Bergren M, Mallik R.
Заглавие : Solution stability of Captisol-stabilized melphalan (Evomela) versus Propylene glycol-based melphalan hydrochloride injection.
Референция : Pharm Dev Technol ; 23, 10: 1024-1029. 2018

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMelphalan противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Концентрация Намалена концентрация Предизвиква Намалена стабилност
Инжекция/ИнжекционенMelphalan captisol противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Концентрация Намалена концентрация Предизвиква Намалена стабилност

  Mentions Légales