Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4696  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1515/pthp-2022-0005

Ερευνητικές ομάδες : Rennes - University Hospital Pontchaillou, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Adoum A, Le P., Faisant S, Legendre P, Lester MA, Boivin PN.
τίτλος : Physicochemical stability of 20 mg/mL amiodarone hydrochloride oral suspension in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
αριθμός : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022; 7(1): 20220005 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαAmiodarone hydrochloride Αντιαρρυθμικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα

  Mentions Légales