Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4696  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1515/pthp-2022-0005

Изследователски екипи : Rennes - University Hospital Pontchaillou, Department of Pharmacy
Автори : Adoum A, Le P., Faisant S, Legendre P, Lester MA, Boivin PN.
Заглавие : Physicochemical stability of 20 mg/mL amiodarone hydrochloride oral suspension in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Референция : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022; 7(1): 20220005 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Орален разтворAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
Стабилност на разтвори Стъкло Прах 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Защита от светлина
90 Ден

  Mentions Légales