Τελευταία ενημέρωση :
18/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4693  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.2147/DDDT.S363634

Ερευνητικές ομάδες : Sichuan - West China Second University Hospital, Sichuan University, China
Συγγραφείς : Shen H, Fu Y, Chen Y, Xia W, Jia Z, Yu Q, Zhang L, Han L.
τίτλος : Compatibility and Stability of Ten Commonly Used Clinical Drugs in Pediatric Electrolyte Supplements Injection.
αριθμός : Drug Design Dev Ther ;16:1433-1440. 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmbroxol Λοιπά
Σύμφωνος 0,03 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,1 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCefmetazole sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,1 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCefoperazone sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,5 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,3 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCefradine Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,3 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,15 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,22 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοMezlocilline Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 0,15 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %
ΕνέσιμοSulbactam Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0,5 mg/ml + NaCl 0,225 % + γλυκόζη  3.75 %

  Mentions Légales