Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 4693  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.2147/DDDT.S363634

Изследователски екипи : Sichuan - West China Second University Hospital, Sichuan University, China
Автори : Shen H, Fu Y, Chen Y, Xia W, Jia Z, Yu Q, Zhang L, Han L.
Заглавие : Compatibility and Stability of Ten Commonly Used Clinical Drugs in Pediatric Electrolyte Supplements Injection.
Референция : Drug Design Dev Ther ;16:1433-1440. 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmbroxol Други
съвместим 0,03 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
съвместим 0,1 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCefmetazole sodium Антибиотик
съвместим 0,1 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCefoperazone sodium Антибиотик
съвместим 0,5 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
съвместим 0,3 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCefradine Антибиотик
съвместим 0,3 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
съвместим 0,15 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
съвместим 0,22 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенMezlocilline Антибиотик
Несъвместим 0,15 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %
Инжекция/ИнжекционенSulbactam Антибиотик
съвместим 0,5 mg/ml + NaCl 0,225 % + глюкоза  3.75 %

  Mentions Légales