Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 4691  
Type : Journal

Forskerteamet : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Forfattere : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
Tittel : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
Nummer : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Turbidimetri Mikroskopisk undersøkelse 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert

Lister
InjeksjonBumetanide Diuretika
InjeksjonScopolamine hydrobromide Antimuskarin
Stabilitet i blandinger
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 2-8°C Ikke angitt
Injeksjon Bumetanide 0,0417 mg/ml
Injeksjon Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Dag
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 2-8°C Ikke angitt
Injeksjon Bumetanide 0,125 mg/ml
Injeksjon Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Dag

  Mentions Légales