Posledná aktualizácia :
15/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4690  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1177/00185787211029545

Výskumné tímy : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Autori : Friciu M, Marcelin R.B, Bédard P, Forest J.M, Leclair G.
Titul : Stability of Compounded Digoxin Solution 0.05mg/mL for Injection.
Référence : Hosp Pharm ; 57, 2: 294-299. 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaDigoxin Kardiotonikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 50 µg/ml 23-27°C Za svetla
180 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 50 µg/ml 3-7°C Za svetla
180 Dní

  Mentions Légales