Последно актуализиране :
17/04/2024
Библиография   Библиография 4690  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1177/00185787211029545

Изследователски екипи : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Автори : Friciu M, Marcelin R.B, Bédard P, Forest J.M, Leclair G.
Заглавие : Stability of Compounded Digoxin Solution 0.05mg/mL for Injection.
Референция : Hosp Pharm ; 57, 2: 294-299. 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDigoxin Кардиотонично средство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 50 µg/ml 23-27°C Светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 50 µg/ml 3-7°C Светлина
180 Ден

  Mentions Légales