Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4676  
Typ : Poster

Výskumné tímy : Ljubljana - Sandoz Pharmaceuticals
Autori : Borišek R, Šmid I.
Titul : Assessing the stability of Sandoz rituximab biosimilar after exposure to out-of-fridge conditions for 21 days.
Référence : EAHP Congress Vienna 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) 
Chemická stabilita : 
Ultrafialová spektrometria
Proteíny: iónová chromatografia
Kapilárna elektroforéza
Iné metódy : 
Meranie pH Proteín: biologická aktivita 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaRituximab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Žiadny 10 mg/ml 23-25°C Chránené pred svetlom
21 Dní

  Mentions Légales