Τελευταία ενημέρωση :
21/02/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4676  
τύπος : αφίσα

Ερευνητικές ομάδες : Ljubljana - Sandoz Pharmaceuticals
Συγγραφείς : Borišek R, Šmid I.
τίτλος : Assessing the stability of Sandoz rituximab biosimilar after exposure to out-of-fridge conditions for 21 days.
αριθμός : EAHP Congress Vienna 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Πρωτεΐνη: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους 
Χημική Σταθερότητα : 
φασματομετρία υπεριώδους
Πρωτεΐνη: ιοντική χρωματογραφία
τριχοειδής ηλεκτροφόρηση
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Πρωτεΐνη: βιολογική δραστικότητα 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοRituximab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ουδέν 10 mg/ml 23-25°C Προστατεύετε από το φως
21 Ημέρα

  Mentions Légales