Последно актуализиране :
28/02/2024
Библиография   Библиография 4676  
Вид : Плакат

Изследователски екипи : Ljubljana - Sandoz Pharmaceuticals
Автори : Borišek R, Šmid I.
Заглавие : Assessing the stability of Sandoz rituximab biosimilar after exposure to out-of-fridge conditions for 21 days.
Референция : EAHP Congress Vienna 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия Протеин: ексклузионна хроматография 
Химическа стабилност : 
лтравиолетова спектрометрия
Протеини: йонна хроматография
капилярна електрофореза
Други методи : 
PH измерване протеин: биологична активност 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенRituximab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Няма 10 mg/ml 23-25°C Защита от светлина
21 Ден

  Mentions Légales