Posledná aktualizácia :
22/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4473  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : 10.1111/ner.13218

Výskumné tímy : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Autori : Robert J, Sorrieul J, Andrieu A, Mounsef F, Dupoiron D, Devys C.
Titul : Study of Physicochemical Stability of Ziconotide in Medication Cassette Reservoir.
Référence : Neuromodulation 2020

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Degradačné produkty rozpoznané, ale nie sú kvantifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaZiconotide Analgetikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0.4 & 0.6 µg/ml 23-27°C Chránené pred svetlom
48 Hodín

  Mentions Légales