Последно актуализиране :
22/01/2021
Библиография   Библиография 4473  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1111/ner.13218

Изследователски екипи : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Автори : Robert J, Sorrieul J, Andrieu A, Mounsef F, Dupoiron D, Devys C.
Заглавие : Study of Physicochemical Stability of Ziconotide in Medication Cassette Reservoir.
Референция : Neuromodulation 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Открити са разпадни продукти, но не са определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенZiconotide Аналгетик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0.4 & 0.6 µg/ml 23-27°C Защита от светлина
48 Час

  Mentions Légales