Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 445  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Athènes - University of Georgia, College of Pharmacy
Författare : Stewart JT, Warren FW, Johnson SM, Fox JL, Mullaney J.
Titel : Stability of ceftazidime in plastic syringes and glass vials under various storage conditions.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 49: 2765-2768. 1992

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - Diode Array detector (HPLD-DAD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter
Ofullständig separation av intern standard i förhållande till den produkt som undersöks eller dess nedbrytningsprodukter, eller inte studerad i tillräcklig omfattning

Förteckning över substanser
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
91 Dag
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Ej angiven
8 Timma
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
96 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
91 Dag
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Ej angiven
8 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Vatten för injektion 100 & 200 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
96 Timma

  Mentions Légales