Viimane versioon :
26/09/2023
Viited   Viited 445  
Tüüp : Ajaleht

Uurimisrühmad : Athènes - University of Georgia, College of Pharmacy
Autor : Stewart JT, Warren FW, Johnson SM, Fox JL, Mullaney J.
Pealkiri : Stability of ceftazidime in plastic syringes and glass vials under various storage conditions.
Publikatsioon : Am J Hosp Pharm ; 49: 2765-2768. 1992

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 
Laguproduktide kohta info puudub
Puudulik või puuduv uuritava ravimi või selle laguproduktide sisemise standardi eraldamine

Ingredientide nimekiri
SüsteravimCeftazidime Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Süstevesi 100 & 200 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
91 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Süstevesi 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Pole täpsustatud
8 Tund
Stabiilsus lahustes Klaas Süstevesi 100 & 200 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
96 Tund
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Süstevesi 100 & 200 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
91 Päev
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Süstevesi 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Pole täpsustatud
8 Tund
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Süstevesi 100 & 200 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
96 Tund

  Mentions Légales