Τελευταία ενημέρωση :
22/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4445  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς : Reed M.D, Perry E.B, Fennell S.J, Brissie E.O, Ball W.D.
τίτλος : Antibiotic compatibility and stability in a parenteral nutrition solution.
αριθμός : Chemotherapy ; 25: 336-345. 1979

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales