Последно актуализиране :
15/01/2021
Библиография   Библиография 4445  
Вид : Списание

Изследователски екипи :
Автори : Reed M.D, Perry E.B, Fennell S.J, Brissie E.O, Ball W.D.
Заглавие : Antibiotic compatibility and stability in a parenteral nutrition solution.
Референция : Chemotherapy ; 25: 336-345. 1979

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales