Τελευταία ενημέρωση :
24/09/2020
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4377  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.184.2.1620833

Ερευνητικές ομάδες : Baltimore - John Hopkins Hospital, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Monsein L.H, Miller T.J, Kuwahara S.K, Sostre S, Debrun G.M.
τίτλος : Ionic lodinated Contrast Medium and Amobarbital Sodium Mixtures: Potential for Precipitation.
αριθμός : Radiology ; 184: 385-387. 1992

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεν έχει αξιολογηθεί
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmobarbital sodium Γενικό αναισθητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοDiatrizoate meglumine
ΕνέσιμοDiatrizoate meglumine σκιαγραφικού μέσου
Ασύμβατες + ΕνέσιμοAmobarbital sodium

  Mentions Légales