Последно актуализиране :
27/09/2020
Библиография   Библиография 4377  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.184.2.1620833

Изследователски екипи : Baltimore - John Hopkins Hospital, Department of Pharmacy
Автори : Monsein L.H, Miller T.J, Kuwahara S.K, Sostre S, Debrun G.M.
Заглавие : Ionic lodinated Contrast Medium and Amobarbital Sodium Mixtures: Potential for Precipitation.
Референция : Radiology ; 184: 385-387. 1992

Ниво на доказателства : 
Не е класиран
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmobarbital sodium Общ анестетик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDiatrizoate meglumine
Инжекция/ИнжекционенDiatrizoate meglumine Рентгеноконтрастно средство
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmobarbital sodium

  Mentions Légales