Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4247  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Hong Kong - Chinese University of Hong Kong, School of Pharmacy
Autori : Patel R, Jacob J, Sedeeq M, Ming L.C, Wanandy T, Zaidi S.T.R, Peterson G.M.
Titul : Stability of Cefazolin in Polyisoprene Elastomeric Infusion Devices.
Référence : Clin Ther ;40,4:664-667 2018

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Mikroskopická kontrola 
Chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Metóda nie je opísaná ale článok odkazuje na validovanú metódu

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 12,5 mg/ml 35°C Nešpecifikované
12 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 12,5 mg/ml 4°C Nešpecifikované
72 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 25 mg/ml 35°C Nešpecifikované
12 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 25 mg/ml 4°C Nešpecifikované
72 Hodín

  Mentions Légales