Laatste update :
26/09/2023
Literatuur   Literatuur 4247  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Hong Kong - Chinese University of Hong Kong, School of Pharmacy
Auteur : Patel R, Jacob J, Sedeeq M, Ming L.C, Wanandy T, Zaidi S.T.R, Peterson G.M.
Titel : Stability of Cefazolin in Polyisoprene Elastomeric Infusion Devices.
Nummer : Clin Ther ;40,4:664-667 2018

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau A+
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek Microscopisch onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
Stabiliteit gedefinieerd als 95% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 
Methode niet gespecificeerd maar het artikel verwijst naar een gevalideerde methode

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelCefazolin sodium Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer NaCl 0,9% of glucose 5% 12,5 mg/ml 35°C Niet gespecificeerd
12 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer NaCl 0,9% of glucose 5% 12,5 mg/ml 4°C Niet gespecificeerd
72 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer NaCl 0,9% of glucose 5% 25 mg/ml 35°C Niet gespecificeerd
12 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer NaCl 0,9% of glucose 5% 25 mg/ml 4°C Niet gespecificeerd
72 Uur

  Mentions Légales