Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 4247  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Hong Kong - Chinese University of Hong Kong, School of Pharmacy
Автори : Patel R, Jacob J, Sedeeq M, Ming L.C, Wanandy T, Zaidi S.T.R, Peterson G.M.
Заглавие : Stability of Cefazolin in Polyisoprene Elastomeric Infusion Devices.
Референция : Clin Ther ;40,4:664-667 2018

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка микроскопско изследване 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Методът не е показан, но статията се отнася към валидиран метод

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 12,5 mg/ml 35°C Не е уточнено
12 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 12,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
72 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/ml 35°C Не е уточнено
12 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 25 mg/ml 4°C Не е уточнено
72 Час

  Mentions Légales