Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Antidysrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Perorálny roztok
Injekcia Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita v zmesiach   Perorálny roztok   Stabilita v zmesiach : Amiodarone hydrochloride     
žiadne údaje

  Mentions Légales