Viimane versioon :
21/02/2024
Antiarütmikum   Amiodarone hydrochloride  
Suukaudne lahus
Kapsel Süsteravim
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust mõjutavad tegurid   Suukaudne lahus   Stabiilsust mõjutavad tegurid : Amiodarone hydrochloride     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales