Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Antidysrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Perorálny roztok
Injekcia Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Kompatibility   Perorálny roztok   Kompatibility : Amiodarone hydrochloride              
žiadne údaje

  Mentions Légales