Viimane versioon :
16/06/2024
Antiarütmikum   Amiodarone hydrochloride  
Suukaudne lahus
Kapsel Süsteravim
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Sobimatus   Suukaudne lahus   Sobimatus : Amiodarone hydrochloride              
Andmed puuduvad

  Mentions Légales