Τελευταία ενημέρωση :
15/04/2024
Αντιαρρυθμικό   Amiodarone hydrochloride  
Πόσιμο διάλυμα
Ενέσιμο Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Βιβλιογραφία   Πόσιμο διάλυμα   Βιβλιογραφία : Amiodarone hydrochloride  
τύπος δημοσίευση
2541 εφημερίδα Nahata MC.
Stability of amiodarone in an oral suspension stored under refrigeration and at room temperature.
Ann Pharmacotherapy 1997 ;31:851-852.
3792 εφημερίδα Nahata M.C, Morosco R.S, Hipple T.F.
Stability of amiodarone in extemporaneous oral suspension prepared from commercially available vehicles.
J Ped Pharm Pract 1999 ; 4: 186-189.
3810 εφημερίδα Geiger C M, Sorenson B, Whaley P.
Stability Assessment of 10 Active Pharmaceutical Ingredients Compounded in SyrSpend SF.
Int J Pharm Compound 2015 ; 19, 5 : 420-427.
4696 εφημερίδα Adoum A, Le P., Faisant S, Legendre P, Lester MA, Boivin PN.
Physicochemical stability of 20 mg/mL amiodarone hydrochloride oral suspension in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022 2022; 7(1): 20220005

  Mentions Légales