Последно актуализиране :
30/05/2024
Аналгетик   Buprenorphine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bunondol Полша
Buprenex Съединени Американски щати / САЩ
Buprex Испания
Sublocade
Temgesic Белгия, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Обединени арабски емирства, Тунис, Франция, Холандия, Швеция
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Buprenorphine hydrochloride     
Voie
Интравенозно
Интрамускулно
Подкожна
Продължителна подкожна инфузия

  Mentions Légales