Posledná aktualizácia :
17/04/2024
Sympatomimetikum   Dexmedetomidine  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Avemedit Mexiko
Danmidrat Mexiko
Demesynt Mexiko
Dexdine India
Dexdor Belgicko, Francúzsko, Island, Nórsko, Rumunsko, Španielsko
Dexem India
Dexmedetomidina Čile, Kolumbia
Dexmetin Argentína, Čile
Dexodine Čile, Peru
Dextocris Čile
Dextomid India
Drimitec Mexiko
Eusedex Čile, Peru
Frelig Mexiko
Kmetodin Ekvádor
Krunamina Mexiko
Precedex Argentína, Čile, Ekvádor, India, Kanada, Kolumbia, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Venezuela
Preser Čile
Priaxim Ekvádor
Valertropina Argentína
Xamdex India
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Dexmedetomidine     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 20-25°C Nešpecifikované
14 Dní
4029
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 3-4°C Nešpecifikované
14 Dní
4029
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 4 >> 20 µg/ml 21-25°C Nešpecifikované
48 Hodín
3433
Úroveň dôkazov A

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 20-25°C Nešpecifikované
14 Dní
4029
Úroveň dôkazov A

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 3-4°C Nešpecifikované
14 Dní
4029
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 20-25°C Nešpecifikované
2 Dní
3299
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 4 µg/ml 5°C Nešpecifikované
14 Dní
3299
Úroveň dôkazov A


  Mentions Légales